Hóa trị: Liệu pháp cá nhân hóa để điều trị ung thư

Hóa trị: Liệu pháp cá nhân hóa để điều trị ung thư

Hóa trị là một trong những phương pháp điều trị phổ biến nhất đối với nhiều các bệnh ung thư. Các loại thuốc điều trị ung thư này hoạt động bằng cách nhắm mục tiêu vào các tế bào ung thư đang phát triển nhanh chóng trên khắp cơ thể hoặc trong một khu vực cụ thể của cơ thể.
Thư viện ảnh
Hoạt động
Video