Khách hàng có nhu cầu triển khai 1 trong các gói dịch vụ: điền thông tin xác nhận thông tin về tên,