Phương pháp hóa trị được coi là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để chữa trị căn bệnh ung